Asker Bandy

Vår visjon: ”En for alle - alle for en” 

Uttrykket beskriver veldig godt bandy som lagidrett på breddenivå.

Grunnholdning 

Å skape et trivelig miljø for alle medlemmer i bandygruppa og skape engasjement hos alle foreldre. Sikre tilgang på gode treningsforhold, engasjere og beholde dyktige trenere og lagledere.  

Sportslig satsning

Klubben satser primært på 5-er og 7-er bandy, men har et langsiktig mål om å kunne etablere et 11-lag innen 2-3 år, gitt at det jobbes kontinuerlig med å bygge forutsetningene for å kunne få et 11-lag. 

Alder

Innhold

6 - 9 år

Bandyskole en gang pr uke med allsidige og lekbetonte aktiviteter for å bedre grunnleggende skøyteferdigheter

8 – 13 år

Aldersinndelt trening 2 ganger pr uke. Også denne treninga skal være lekbetont, inkluderende og på et nivå der nye utøvere skal kunne klare å bli med, selv på eldre lag.


Målsetninger for bandygruppa
 

 • Felles sesongkick-off arrangement for foreldre og bandyspillere.
  • Samling av alle spillere, tillitsvalgte og foreldre før istreningen begynner (Rud Hauger eller Holmen hallen)
 • Kompetanseutvikling av tillitsvalgte
  • Trener og lagleder kurs
  • Dommer / styre kurs
 • Bandyskolen: Bandyskolen skal ha en kvalitet og markedsføres så bredt at det rekrutteres minst 20 nye bandyspillere hvert år. Avslutning på bandyskolen skal markeres med utdeling av diplom og evt annet på siste bandyskoledag samt at bandyskolens deltakere skal inviteres til å spille cup. 
 • 8- årslaget skal, selv om spillerne går på bandyskolen, innføres i ordinær bandytrening, samt delta på 1 – 2 bandycuper gjennom sesongen. Etter siste cup bør laget forsøke å samles sosialt. 
 • 9-årslaget skal tilbys trening 2 ganger pr uke og delta på minst 3 cuper, en før jul og 2 etter jul. I løpet av sesongen bør laget forsøke å samles sosialt. Foreldre inviteres til å bidra/delta på treningene. 
 • 10 – 13 årslagene: 10 – 13-åringene skal delta i serien – såfremt det er lag – samt delta på minst en cup. I løpet av sesongen bør laget forsøke å samles sosialt. Foreldre inviteres til å bidra/delta på treningene. 
 • Felles sesongavslutning arrangement for foreldre og bandyspillere, hvor de yngste alltid vinner!


Styret er opptatt å få mest mulig ut av tilgjengelig ressurser!
 

Bandygruppa som undergruppe i Asker Skiklubb har et krav om å ha en egenkapital tilsvarende 50% av et gjennomsnittlig årsbudsjett. Dette for å ha kapital å ”tære på” ved oppstart av ny bandysesong frem til bl.a. aktivitetskontingentene og evt. dugnader kommer inn på vår konto.  Bandygruppa har følgende inntektskilder:

 • Aktivitetskontingenter fra alle spillere
 • Dugnadsarbeid
 • Sponsor og/eller resultat fra søknader om tilskudd fra bl.a. Asker Idrettsråd, fond, legater etc.

 Bandygruppa har følgende kostnadsposter:

 • Deltakelse i cuper og seriespill
 • Utstyr bl.a. drakter, køller, baller, kegler, overtrekksvester
 • Baneleie på Rud Hauger og Risenga kunstis
 • Dommeravgifter (gjelder kun seriespill)
 • Treneravgifter til våre unge trenere
 • Bandyskole
 • Sosiale tiltak for eksempel juleavslutning, sesongavslutning


Det er ennå en god del utstyr som bør kjøpes inn, bla flere juniormål og et nytt sett drakter. Til dette er det søkt diverse fond for om mulig å finansiere innkjøp av drakter og mål. Samtidig er det et stort behov for bedre forhold på Risengabanen, men vi mener at baneeier må ta kostnadene til dette. 

Velkommen til Askers raskeste og morsomte vinteridrett!