Vår treningsarena - Risenga kunstis

Målsetninger for bandygruppa

 • Felles sesongkick-off arrangement for foreldre og bandyspillere.
  • Samling av alle spillere, tillitsvalgte og foreldre før istreningen begynner (Rud Hauger eller Holmen hallen)
 • Kompetanseutvikling av tillitsvalgte
  • Trener og lagleder kurs
  • Dommer / styre kurs
 • Gratis bandyskole for alle som ønsker å prøve: Bandyskolen skal ha en kvalitet og markedsføres så bredt at det rekrutteres minst 20 nye bandyspillere hvert år. Avslutning på bandyskolen skal markeres med utdeling av diplom og evt annet på siste bandyskoledag samt at bandyskolens deltakere skal inviteres til å spille cup.
 • 8- årslaget skal, selv om spillerne går på bandyskolen, innføres i ordinær bandytrening, samt delta på 1 – 2 bandycuper gjennom sesongen. Etter siste cup bør laget forsøke å samles sosialt.
 • 9-årslaget skal tilbys trening 2 ganger pr uke og delta på minst 3 cuper, en før jul og 2 etter jul. I løpet av sesongen bør laget forsøke å samles sosialt. Foreldre inviteres til å bidra/delta på treningene.
 • 10 – 13 årslagene: 10 – 13-åringene skal delta i serien – såfremt det er lag – samt delta på minst en cup. I løpet av sesongen bør laget forsøke å samles sosialt. Foreldre inviteres til å bidra/delta på treningene.
 • Felles sesongavslutning arrangement for foreldre og bandyspillere.


Bandy trening

Vi har innebandytreninger fra etter høstferien (uke 41) frem til isen på Risenga er klar. Se egen nyhetssak om dette.

Når det er is på Risenga (medio november - medio mars) trener vi ute. 

Hovedtreningen for våre lag er onsdager fra 18.00 – 19.30. De eldste spillerne trener også mandager 18:00 - 19:30.


Lagledere – foreldre med engasjement og tilstedeværelse

Lagleders oppgave er å sørge for at laget alltid har trener og nødvendig ustyr til enhver trening.

 • Melde på laget til cuper og evt seriespill
 • Lage og oppdatere laglister
 • Bidra med kommunikasjon og dialog mellom spillere, foreldre, trenere og styret


Trenere – ungdom med bandybakgrunn

Vi satser på å utvikling av unge trenere med bandyerfaring og ferdigheter. Som klubb er vi avhengig av unge trenere som kan bidra til kvalitet og stabilitet på treningene. 

Bandystyret har de to siste sesongene søkt om tilskuddet fra Asker Idrettsråd og fått tildelt noe midler for å utvikle disse unge trenerne. Kompetanseutvikling er navlestrengen for oss, da gode trenere motiverer og inspirerer spillerne, som gjør at foreldre føler seg trygg på opplegget vårt og som gir ekte mestring og idrettsglede. Dette arbeidet vil kommende bandystyre fortsette å utvikle.


Bandyforeldre – tilrettelegger og bidragsyter

Tilrettelegger for at spiller har nødvendig utstyr, kommer tidsnok til trening og kamp og heier på laget. Bidragsyter ved å betale aktivitetskontingent og ved behov stille opp på dugnadsarbeid. 

Arbeidsoppgaver er:

 1. Stille med godt humør, 2 kanner med varm drikke (primært til foreldre som ser på, men også til bandyspillere)
 2. Nøkkel til container ligger XX
 3. Pakke ut av containeren, legge vant ut på banen, sette ut mål og annet relevant utstyr
 4. Ta en liten pause, deretter dele ut varmdrikke til bandyforeldre og/eller spillere
 5. Etter at treningen er avsluttet sikre at alt brukt materiell og utstyr blir ryddet inn og låst.