Bandygruppens tillitsvalgte

Bandystyret 2021 består av:

Leder:  Folker den Braber bandy@asker-skiklubb.no 402 04 677
Nestleder Martin Sweeney martinjsweeney@hotmail.com 971 70 643
Økonomiansvarlig: Rustam Gaysumov gaysumov.rustam@gmail.com 485 07 679
Styremedlem: Arne Bergan arnebergan@gmail.com 934 01 021
Styremedlem: Cathrine Os   917 68 605
Styremedlem: Madeleine Schia    

 

Lagledere – foreldre med engasjement og tilstedeværelse

Lagleders oppgave er å sørge for at laget alltid har trener og nødvendig ustyr til enhver trening.

  • Melde på laget til cuper og evt seriespill
  • Lage og oppdatere laglister
  • Bidra med kommunikasjon og dialog mellom spillere, foreldre, trenere og styret


Trenere – ungdom med bandybakgrunn
 

Vi satser på å utvikling av unge trenere med bandyerfaring og ferdigheter. Som klubb er vi avhengig av unge trenere som kan bidra til kvalitet og stabilitet på treningene. Bandystyret har de to siste sesongene søkt om tilskuddet fra Asker Idrettsråd og fått tildelt noe midler for å utvikle disse unge trenerne. Kompetanseutvikling er navlestrengen for oss, da gode trenere motiverer og inspirerer spillerne, som gjør at foreldre føler seg trygg på opplegget vårt og som gir ekte mestring og idrettsglede. Dette arbeidet vil kommende bandystyre fortsette å utvikle. 


Bandyforeldre – tilrettelegger og bidragsyter 

Tilrettelegger for at spiller har nødvendig utstyr, kommer tidsnok til trening og kamp og heier på laget Bidragsyter ved å betale aktivitetskontingent og ved behov stille opp på dugnadsarbeid. Blant annet å være banevakt.