Grunnet covid-19, smittevern og avstandsregler gjelder følgende på kamper i regi av Asker skiklubb - håndball:

VELKOMMEN SOM SPILLENDE LAG TIL HÅNDBALL ARRANGEMENT HOS ASKER SKIKLUBB

Lagenes og utøvernes ansvar:

  • Alle trenere, lagledere og utøvere har eget ansvar for å sette seg inn i og påse at man forholder seg til gjeldende smittevernregler for arrangementet. Trenere og lagledere har ansvar for sine grupper.
  • Laget plikter å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med i gruppen til den aktuelle kampen.I de klassene og nivåene hvor det brukes elektronisk kamprapport er dette tilstrekkelig.
  • Lagleder har ansvar for at 1-metersregelen blir opprettholdt på egen innbytterbenk.
  • Lagleder skal holde 1 meters avstand til spillerne også under time-out.
  • Lagledere og dommere som signerer kamprapporten skal desinfisere hender før og etter bruk av pc/nettbrett.
  • Det kan være begrensede eller ingen garderobefasiliteter tilgjengelig. Oppfordre utøverne dine til å komme ferdig skiftet til kamp.

  • Vær kreativ når det gjelder oppvarming til kamper, gjerne planlegg for uteaktivitet. Det kan ikke forventes tilgjengelig tid på bane til oppvarming.

Lagene skal ha med egen håndsprit eller liknende, for å redusere trykket på de områdene som er forbeholdt tilskuere og funksjonærer

Parkering for kamper i Leikvollhallen:

Pga pågående byggearbeider med nye Askerhallen, Ny Leikvoll C, Risenga ungdomsskole og Bleiker videregående skole skal all parkering foregåpå parkeringsplassen i Lensmannslia (ved Asker Brannstasjon) Se link for mer informasjon:

Fremtidens Risenga idrettspark