Dommerutdanning

Asker Håndball er en klubb med så mange seriepåmeldte lag at det alltid vil være behov for flere dommere. Vi ønsker derfor nye dommere velkomne. Utdanning for alle via klubben i regi av håndballforbundet.

Vi har en aktiv rekruttering av unge dommere som vi følger nøye opp og som vi prøver å gi mest mulig oppfølging og tilbakemelding. Per dags dato har klubben 2 dommerpar som er med i utviklingsgruppen, og vi håper flere kan tenke seg dette.

Barnekampveileder
Vi i Asker starter med denne utdanningen fra den sesongen de er 13 år, og disse dømmer i aldersgruppen 8-10 år. Det er dommerkontakten som setter opp disse dommerne, og de dømmer da i vår hjemmehall.

Trinn 1
Dette kurset må man ta for å bli kvotedommer. Kvotedommer er fra fylte 16 år.
I starten dømmes det da i aldersgruppen 11 til 12 år, og det er regionen som setter opp disse dommerne.

Trinn 2
Dette kurset kan man ta etter å ha dømt i et par år.
**Alle kursene blir holdt av regionen.

Kontaktperson er klubbens dommeransvarlig og kontaktinformasjon finner du her

.