Toppidrettstilbud ved Asker Videregående Skole

Asker videregående skole og Asker SK Håndball har inngått avtale om toppidrettstilbud med håndball som spesialisering for elever ved skolen.

Målet med samarbeidet er å legge til rette for at de beste og mest talentfulle håndballspillerne i denne årsklassen kan kombinere skolegang med satsing på¨håndball, med andre ord utvikle seg sportslig i lokalmiljøet og på en lokal skole.

Tilbudet gis til elever/spillere i VG1, utdanningsprogram idrettsfag. Det blir organisert to til tre treningsøkter i
skoletiden mellom 0800 og 1520 i faget ”toppidrett” som er en del av tilbudet ved Asker videregående skole - Totalt 5 timer i uken. Asker Håndball stiller i disse øktene med trener sammen med en lærer fra Asker videregående skole.

Det er også mulig å søke programfaget Toppidrett i VG2 og VG3 for elever på studiespesialisering.

Det er viktig for oss å presisere at dette ikke er et direkte konkurrerende tilbud til håndballinjene på NTG, Wang eller Treider. Dette er ment som et ekstra tilbud for våre håndballspillere som ønsker å gå på Asker videregående skole, og samtidig utvikle seg som håndballspiller.

Målsetting
Unge håndballspillere fra Askerområdet skal få et sportslig utviklingstilbud i hjemkommunen og i kombinasjon mellom AVS og AH. Samarbeidet tar sikte på å gi elevene et godt skoletilbud hvor både den idretts- og skolerelaterte delen blir ivaretatt på en best mulig måte.

Tilbudet gis primært til elever som velger utdanningsprogram for idrettsfag med program- faget Toppidrett i Vg1. Tilbudet åpnes også for elever fra studiespesialiserende som velger programfaget Toppidrett i VG2/VG3.
Formålet for AH er å utvikle og beholde egne spillere, samt tiltrekke nye gode spillere.

Tilbudet er en del av opplæringstilbudet i den offentlige videregående skolen. Det er underlagt Opplæringslova med Forskrift, generell del av læreplan og læreplaner for programfaget Toppidrett. Ved bestått vurdering får eleven generell eller spesiell studiekompetanse.

Tilbudet gjelder jenter og gutter i perioden 2009-2012.

Sportslige målsettinger

 • Å etablere en toppidrettskultur og skape idrettsglede i samarbeid med moderklubbene.
 • Å fokusere på menneskelige, sosiale ferdigheter.
 • Å utvikle minst tre A - lagsspillere hvert år uavhengig av trinn.
 • Å utvikle god dialog og samarbeid med regionalt utviklingsmiljø i Norges Håndballforbund med mål om å utvikle minst 3 regionale landslagsspillere i hver treårsgruppe
 • Å være attraktivt for de beste spillerne i kommunen.
 • Å fokusere på individuell spillerutvikling i samarbeid med lagstrenere.
 • Å utvikle en mal for personlig utviklingsmål som skal prege utøvernes hverdag
 • Å bidra til rekruttering av trenere til yngres avdeling i klubben.


Treningsmål og innhold

 • AH står for det håndballfaglige opplegg i samarbeid med en lærer med håndballkompetanse fra skolen.
 • Elevene deltar i to-tre aktiviteter ukentlig, dvs. fem timer pr. uke.
 • Utvikling og styrking av basisteknikk med ball.
 • Utvikling og styrking av funksjonell taktisk/teknisk forståelse i forhold til med- og motspillere.
 • Utvikling og styrking av rolleferdigheter dvs. terpe på funksjons- og basisferdigheter knyttet til en rolle
 • Utvikling og styrking av koordinative håndballbevegelser.
 • Utvikling og styrking av hurtighet og utholdenhet ut fra krav som stilles til håndballspillere.
 • Utvikling og styrking av mentale ferdigheter når det gjelder f eks fokus, innstilling, holdninger, stress og press.
 • Utvikling og styrking av persepsjonsevnen, dvs. få ”kontroll”/oversikt i et stadig skiftende klima/miljø og se og lese dynamikken i spillet.
 • Utvikling og styrking av funksjonelle bevegelser uten ball knyttet til tid og rom, dvs få forståelse for og innsikt i hvilke rom det er lurt å angripe og hvordan skape rom for medspiller.
 • Treningslære i håndball.
 • Utvikle kortsiktige og langsiktige mål for egen utvikling i spesialidretten
 • Vurdere egen ferdighetsutvikling
 • Føre treningsdagbok og registrere resultater
 • Utvikling av sunne holdninger til trening og ansvar for egen utvikling
 • Utvikling av sunne holdninger på og utenfor banen – fair play – fokus på å gjøre hverandre gode
 • Forberede elevene til en toppidrettstilværelse – kjenne omkringliggende forutsetninger og vite hvordan man skal tilpasse seg disse
 • Lagstrenere og trener for «håndballtilbudet» bør samarbeide om utvikling og oppfølging av disse målene i forhold til den enkelte spiller.


Det er en grunnleggende ide for studiet at relasjonsferdigheter i hovedsak utvikles i klubb, mens hovedfokus på skolens treninger vil være individuell taktisk utvikling, teknisk utvikling og skadeforebygging med fokus på den enkelte spilleren. Sunne treningsvaner, sunn ernæring og sunt kosthold skal også vektlegges sterkt.

Mer informasjon om skolen finner du her: Asker videregående skole

Søknadsprosessen
Du må søke om skoleplass gjennom Inntakskontoret i Akershus på vanlig måte innen 1. mars. Karaktergrunnlaget vil avgjøre en eventuell skoleplass. På søknadsskjemaet må du velge; Idrettsfag, Asker videregående skole.Du må i tillegg fylle ut og sende søknadskjema til Asker videregående skole, postboks 43, 1371 Asker, innen 1. mars.

Last ned søknadsskjemaet her

Ved spørsmål vil Henning Øde svare på telefon 66907273.

Velkommen