Målvaktsakademi

Asker tar målvaktene på alvor! I Asker skal målvaktene oppleves at de satses på, herunder:

  • Alle trenere oppfordres til og følges opp med hensyn til å motivere spillere til å forsøke seg som målvakter i ung alder. Yngre lag bør ha minst 3 målvakter, som også spiller ute. Trenere oppfordres til å gå på særskilte kurs for målvaktstrening.
  • Målvakter skal være med i store deler av spilløvelsene som utespillere, og klubben har som målsetting at målvaktene til Asker SK Håndball skal ha spillforståelse ut over normalen.
  • Målvakter fra 13 til 16 år tilbys samlingsbasert "målvaktsakademi", normalt 8-10 samlinger i året.
  • De rette målvaktene tilbys å delta på det regionale spillerutviklingsprogrammet til NHF.
  • De rette målvaktene fra og med 16 tilbys å delta på målvaktsoppfølgingsprogram med seniorgruppen.


Sted og tid annonseres på trenernes facebookside
Deltakere: Målvakter J/G12-16

Sentrale temaer for øktene vil være;

  • Grunnstilling og balanse
  • Forflyttning
  • Utfall
  • Tankegang i forbindelse med bevegelse
  • Fysisk trening


Ansvarlig for målvaktsakademiet er sportslig leder i klubben. Mail sportslig@askerhandball.no