Trenerutdanning

Trenere i Asker skal oppleve en profesjonell klubb, der treneren tilbys de beste utviklingsmuligheter. Dette innebærer blant annet at alle trenere følger klubbens sportslige rammeplan, alle trenere har kontrakt, og alle trenere følger et strukturert utdanningsløp:

  • Alle trenere skal ha Trener-I utdannelse, som arrangeres av klubben eller i samarbeid med NHF region øst
  • Trenere på lag fra og med 12 år oppfordres til å ta Trener-II utdannelse
  • Trenere på satsningslag og elitelag oppfordrest til å utdanne seg som Trener-III eller høyrere
  • Trener II og III tilbys i samarbeid med NHF region øst, og starter normalt én gang årlig, og ender med eksamen i slutten av sesongen
  • Trenere som deltar med lag i temaserien i alderbestemte klasser følger kursopplegget for dette
  • Trenere oppfordres til å oppsøke relevante kurs for sin egen utvikling, herunder spesielt målvaktskurs.