Skjerpede rapporteringskrav for å være sikret refusjon ved skade

NHF har skiftet fra IF til Gjensidige, og rutinene er endret til at det må meldes i fra i særskilte kanaler og før man går til lege, for å være sikret refusjon. Se teksten som et av våre medlemmer nylig har mottatt ifbm. en skade
Viser til mottatt skademelding via Norges Håndballforbund for smerter i korsryggen hos NN. På bakgrunn av denne har vi opprettet skadesak under xxxx lisensforsikring gjennom Håndballforbundet med referanse xxxxxxx.
Skaden er godkjent som en belastningsskade.
Vi videresender den mottatte informasjonen til Idrettens Skadetelefon som vil ta direkte kontakt for videre oppfølging av skadesaken.
Vær oppmerksom på at all behandling av skaden må bestilles (gjelder ikke behandling av tannskade) via Idrettens Skadetelefon hvis den skal dekkes av lisensforsikringen. Nødvendig akutt behandling er unntatt fra dette.
Er det behov for medisinsk rådgivning eller hjelp til skadehåndtering, kan Idrettens Skadetelefon kontaktes på telefon 02033 alle dager mellom klokken 0900-2100.
Dersom det allerede er bestilt time hos legespesialist, ber vi om at Idrettens Skadetelefon kontaktes for nærmere informasjon.
Vedlagt følger informasjon om hva som er dekket av lisensforsikringen NN er omfattet av gjennom Norges Håndballforbund. Dere finner mer informasjon om lisensforsikringen på forbundet sine hjemmesider – http://www.handball.no/p1.asp?p=1818.
Dere må selv legge ut betaling i forbindelse med utredning og behandling. Kvittering for disse utgiftene, samt kvittering for betalt egenandel, kan sendes til handball-lisens.oppgjor@gjensidige.no. Husk å skrive referansenummeret i emnefeltet.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 72513042, eller sende en e-post til handball-lisens.oppgjor@gjensidige.no om dere har noen spørsmål.
Fint om det vises til vår referansenummer ved kontakt.
Skade meldes her: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/handballskade
NHF sin lagsmappe
Lagsmappa er et praktisk hjelpemiddel for deg som har ansvar for lag. Her skal du få ideer og hjelp i håndballhverdagen din.

Klikk her for å lese om dette på Norges håndballforbund sine sider.