Våre sponsorer

DNB

DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. DNB støtter idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål med betydelige beløp og er sponsor for breddesatsingen i Asker håndball.

www.dnb.no