Velkommen som spiller i Asker Skiklubb Håndball

For at du skal kunne trene og spille håndball kreves det medlemskap i Asker Skiklubb. Dette koster kr 330 opp til 12 år og kr 420 pr år til man er 25 år. Medlemskontigenten går til å dekke sentrale funksjoner i klubben (administrasjn, drift og anlegg). 
For å bli medlem klikk her Medlemskap   

Etter at du har tegnet medlemskap velger du Håndball som gruppe (samme sted) og melder deg inn i den treningsgruppen barnet/spilleren din tilhører. Du må da betale en aktivitetsavgift. Denne varierer med alderen. Se oversikt over aktivitetsavgift her: https://www.asker-skiklubb.no/Handball/Sidemeny/For-spillere-/-foreldre/Aktivitetsavgift.html Aktivitetsavgiften går til å dekke trenere, hallutgifter, drakter, utstyr etc. 

Når du blir 12 år må du for å spille kamper utløse en lisens hos Norges Håndballforbund. Den er på kr 1430 til 1555 pr år (aldersbetinget)
Lisensen er tilgjengelig i Min Idrett for alle som betalte lisens forrige sesong. Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post.
Mer informasjon om lisens: 
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/

Alle medlemmer er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund.

Det finnes økonomiske støtteordninger hvis deltakeravgiften er for høy for din familieøkonomi.
Ta kontakt med leder, økonomiansvarlig eller rekrutteringsansvarlig i Asker SK Håndball for hjelp til dette.