Vester-Gyllens historie

Fra «Asker Skiklubb 90-år», er følgende tekst hentet (utdrag):

Høsten 1965 ble det i Asker, innen en gruppe av såvel aktive som tidligere aktive skiløpere, såvel medlemmer som ikke medlemmer av Asker Skiklubb, dannet en komité med det formål å levendegjøre tanken om et turløp gjennom Vestmarka.

Opphavsmannen til dette var Øivind Narjord, og av initiativtagerne ellers kan nevnes Rolf Berg, Ivar Armand Iversen, Per Olaus Rød og Lasse Hauff. Resultatet ble turløpet Vester-Gyllen, ca 30 km gjennom Vestmarka med start på Sollihøgda til Asker. Navnet kom av åsen vest i marka, der lia stuper bratt ned mot Holsfjorden.

Selv om noen av den første organisasjonskomité ikke var medlemmer av Asker Skiklubb, har det helt fra starten vært Asker Skiklubb som har stått som arrangør. Den første organisasjonskomité stod for rennene i 1966, 1967 og 1968. På klubbens halvårsmøte i 1968 stilte de komité-medlemmene som hadde sittet der siden starten, sine plasser til disposisjon.

 


Vil bli forlenget.....

Løypetraseen
Klasseinndeling
Maksimaltiden
Deltagerantallet
Kartoteket
Vester-Gyllen merket
Premier
Resultatlistene
Økonomisk
Mannskapslista