Løypetrase

Vester-Gyllens løypetrase: Løypekart Vestergyllen

Nyhet:
1/2-Gyllen 20 km

 

I starten går løypa som langløypa; (se nedenfor) i lysløypa før utforkjøring ned til Sandungen. Der går langløypa til høyre, mens 20km går til venstre og går flatt rundt Sandungen på vestre side fram til 1. drikkestasjon. Videre rundt Sandungen til nordre side der løypa går til venstre opp en lang, slakk bakke over Haveråsen. Vel oppe en liten utforbakke, møter langløypa og svinger sammen med den over Øyevann. Så går løypa som langløypa over utsikten på Vester-Gyllen og bakker ned mot Sandungen og 2.drikkestasjon. Og følger langløypa rundt Sandungen og opp til mål på Vestlia.

Vester-Gyllen Løypetrase 2019 (40 km)

Vester-Gyllen planlegges utifra traseen som har vært i bruk siden 2009. Se løypekart - denne løypa har ca 900 høydemeter, og karakteriseres som en teknisk og variert løype i mye skogsterreng.
(Vi har også satt sammen en reservetrase, som er på 4 x 10 km (tilsammen 41 km) som vi er sikre på at vil være gjnnomførbar, så lenge det er antydninger til skiføre. Denne løypa er noe flatere og har ca 500 høydemeter, og går mer på veier enn orginaltraseen.)

Om orginaltraseen:
I starten blir løperne bragt inn på deler av den nye lysløypa på Solli (400 moh), og her vil de teknisk dyktigste skiløperne kunne tilrive seg et forsprang, med en gang ut fra start.

5 kilometeren passeres på vei ned mot Sandungen (320 moh), før den tøffe oppstigningen til Bergsåsen (420 moh) begynner. Her er det 100 meter opp på 1 kilometer!

Deretter går det jevnt nedover fra 7 til ca 12. kilometer, hvor det serveres drikke på løypas laveste punkt (270 moh).

Herifra følger løperne den tradisjonelle traseen opp mot Mikkelsbonn (370 moh), men så tar løypa en ny runde om Grønland (430 moh).

Grønland passeres etter ca 19 kilometer, før utforkjøringene ned mot Svartvann (350 moh)begynner. Vel nede går løypa rundt Svartvann før Mikkelsbonn passeres etter 25 kilometer. Etter ca 23 kilometer er det drikkestasjon.

Fra Mikkelsbonn følger løypa igjen den tradisjonsrike traseen forbi Gampen (400 moh), Damvann og Øyevann, før Engebrenna (30 kilometer og 430 moh) og Vester-Gyllen ((430 moh)passeres.

Deretter er det utforbakke til Sandungen (35 km og 320 moh), tredje drikkestasjon på 36 kilometer, videre flat løype fram til 38 kilometer, og den siste bakken opp til mål på Vestlia som ligger på 430 moh, og som betyr at 40 kilometer er unnagjort

L%F8ypeprofil%20-%20Vestergyllen.jpg