Meny

Forsikring

  • Alle barn som er medlem av Asker Skiklubb er en del av idrettsforbundets kollektive forsikringsordning fram til den dagen de fyller 13 år.
  • Forsikringen gjelder når de deltar på trening, konkurranser og reisen til og fra aktiviteten.
  • Forsikringen er også gyldig dersom man deltar i konsentrerte idrettsskoler (en uke) selv om man ikke er medlem i klubben.
  • Når man blir 13 år, er det ulike ordninger fra særidrett til særidrett. Noen har lisensordning, andre ikke.*)

Les mer om forsikringsordningen:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring


*) Av klubbens idretter har følgende lisensordninger:
Skilisens/skiforbundet: (send e-post med lisensforespørsel til svein@asker-skiklubb.no. Husk og opplys din e-postadresse, adresse, fullt navn og fødselsdato og år for å bli registrert)

Alpint
Hopp/Kombinert
Langrenn/turlangrenn

Fotball over 13 år:
Kollektiv lagsforsikring for registrerte spillere

Friidrett:
Alle utøvere over 13 år.

Håndball over 13 år:
Fra det kalenderår man fyller 13 år.

Volleyball:
Lisens for alle over 13 år - gruppa registrerer - enkeltspiller betaler

Kajakk, Skiskyting, Orientering/skiorientering har ikke lisensordning