Meny

Krav om politiattest i Asker Skiklubb

  • Alle som skal lede eller trene barn og unge under 18 år skal fra 1. januar 2009 ha gyldig politiattest.
  • Dette gjelder også trenere / ledere som er fra 15 år til18 år. Disse skal ha signert søknad av foresatte (mer info nedover siden).
  • En politiattest er i henhold til NIF gyldig i 3 år(i henhold til Politiet for alltid i samme posisjon), i den gruppen man i utgangspunktet søker om politiattest for. Man kan imidlertid bli bedt om ny politiattest dersom man skal gjøre oppgaver for andre grupper/klubber innenfor denne 3-årsperioden.
  • Gruppene må sende inn oppdaterte lister over hvem som trenger politiattest til ansvarlig i klubben på kontoret@asker-skiklubb.no.

 

Hvordan søke:

Innhent fomålsattest fra Espen Jahren(kontoret@asker-skiklubb.no) på klubbkontoret ved å sende fødselsdato, hvilken funksjon du har og for hvilken gruppe du trenger attest for.

Les info om søknadsprosedyre her.

Du må søke elektronisk på: https://attest.politi.no

Søkere under 18 år må sammen med søknad og formålsattest, også legge ved fullmakt/underskrift fra foreldre.

Framvisning:

Politiattest må framvises personlig til Espen Jahren(kontoret@asker-skiklubb.no) på klubbkontoret, Eventuelle andre framvisningsmetoder, må avtales spesielt.

Fremvisning av gyldig politiattest skal i praksis være gjort før man leder aktivitet. Idrettsforbundet har imidlertid åpnet opp for en kort overgangsordning for de som har søkt, men enda ikke fått framvist attesten. Da anbefaler idrettsforbundet at det minimum er to trenere tilstede på trening.

Vedtaket
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008, og iverksatte 15.oktober 2008, at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009, og det betyr at alle som har oppgaver med barn og unge under 18 år i klubben må søke om politiattest NÅ !

I Asker Skiklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
Gruppeleder har ansvaret for oversikt over hvem det skal søkes for i hver enkelt gruppe

Dette gjøres i samråd med:

Espen Jahren
e-post: kontoret@asker-skiklubb.no
telefon: 66 76 11 00

eventuelt

Svein Granerud
e-post: svein.granerud@asker-skiklubb.no
telefon: 48 27 03 80

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, eller ikke har villet fremvise attest, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Det er gruppene som gjennomgår sine tillitsvalgte og plukker ut de som skal søke om attest.
Listen leveres Espen Jahren – ansvarlig for politiattester.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på idrettsforbundets sider her
Her kan også skjemaet lastes ned.

Oversikt over hvem som har fått formålsattest og forevist gyldig politiattest gis til gruppestyrene ved å kontakte espen.jahren@asker-skiklubb.no