Meny

espenj 2019-12-04 13:43:48

Rent idrettslag

Veileder til antidoping i Asker Skiklubb

-         For gruppene og utøvere

Her finner dere en kort beskrivelse av hva grupper og utøvere i Asker Skiklubb må gjøre for å følge klubbens antidoping policy.

Se også Asker Skiklubbs Antidoping policy. Der finner man utdypende informasjon.

Krav til gruppene

Asker Skiklubb skal være et «rent idrettslag», som i praksis innebærer at alle idrettsgruppene i Asker Skiklubb må sertifisere seg som det.

Prosessen som kreves for å gjøre det, tar ca. 90-120 minutter gjennom et felles møte, for i utgangspunktet styret, ledere og trenere i hver enkelt gruppe. Her skal man diskutere 6 punkter rundt saken:   

                        1. Idrettens egenart

                        2. Kunnskapsnivå

                        3. Holdninger

                        4. Andre treningsmiljøer

                        5. Prestasjonspress/presentasjonspress

                        6. Miljø utenfor idretten

Her finner dere diskusjonsoppgave i pdf på rentidrettslag.no

Deretter skal gruppene sette opp tiltak basert på konklusjonene i møtet og registrere klubben elektronisk.

Gjennomføringsplan for gruppene:

 • Utnevne en ansvarlig person for «prosjektet»
 • Ansvarlig person innkaller til diskusjonsmøtet og registrerer samtidig klubben/gruppa med kontaktinfo på Rent Idrettslag: https://www.rentidrettslag.no/ 
 • Avholder møtet, diskuterer, konkluderer og skriver ned tiltak.
 • Registrerer tiltakene og blir sertifisert som Rent Idrettslag
  • Alle aktive utøvere over 15 år må gjennomføre «Ren utøver» https://renutover.no
  • Gruppen rapporterer status vedr. antidoping i årsberetningen – gjennomførte møter og antall utøvere som har gjennomført «Ren utøver»

 

Andre krav til gruppene

 • Trenere og annet støtteapparat som eventuelt ikke er medlemmer av Asker Skiklubb skal gjennom avtale forplikte seg til å følge NIFs lov.
 • I våre avtaler med utøvere skal det være en egen bestemmelse om bortfall av godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.
 • Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor.

 

Administrasjonens oppgave

Administrasjonen holder oversikt over hvilke grupper som er registrert og antall som har gjennomført «Ren Utøver», og antall som skulle ha gjennomført, gjennom kommunikasjon med gruppene.

 

Antidopingpolicy i Asker Skiklubb

Veileder i pdf