Meny

Klubbens historie

Asker Skiklubb ble stiftet i 1889 og har en lang og spennende historie

Asker Skiklubb har lange tradisjoner med idrett i Asker. Allerede i 1889 ble klubben stiftet av relativt unge gutter som ønsket å drive langrenn og hopp. Klubben var tidlig ute med å slippe til jentene, særlig i hoppbakken. Klubbens idrettslige sentrum lå de første årene rundt Fjelkenbakkene, som du ennå kan se restene av på Skaugumjordene, rett nord for Solgården. Skilubben har gradvis vokst fram til å være Norges største idrettslag, med omlag 4500 medlemmer og 20 forskjellige aktiviteter organisert gjennom 14 forskjellige idrettsgrupper.

1923 kjøpe klubben sine første arealer i Asker sentrum samtidig som fotball og friidrett ble tatt opp på programmet gjennom innlemmelsen av Asker Idrettsforening. Etter krigen ervervet man seg området hvor stadion og løpebanene ligger i dag. Dette gjør Skiklubben til en av de største eiendomsbesitteren i Asker sentrum!


Les mer om Asker Skiklubbs historie!

Klikk her Asker Skiklubb - Formenn fra 1889
Klikk her Klipp fra klubbens historie