Meny

Velkommen til klubben

Asker Skiklubb (ASK) er et fleridrettslag.  Klubben ble etablert i 1889 og har i dag ca. 4.400 medlemmer. Vårt mål er å gi et godt og variert aktivitetstilbud til flest mulig av Askers innbyggere der barn og unge er primærmålgruppen. 

Vår visjon er «Et helt liv med idrettsglede og resultater».

For oss betyr dette:

 • «Et helt liv» sier noe om at man ønsker at medlemmene skal bli værende hele livet, men også at livet blir «helt» når en er medlem av Asker Skiklubb.
 • «Idrettsglede» sier noe om at det er gleden i aktiviteten som skal prege alle ledere, trenere og aktive utøvere i idrettslaget.
 • Ordet «resultater» sikter ikke nødvendigvis til det å vinne, men på å være fokusert, å oppnå noe. Det trenger ikke være i konkurranse med andre, men en skal utfordre seg selv (og andre) for å nå resultater.

Vårt verdigrunnlag er «inkluderende, ivrig, synlig, utviklende»

Som Idrettslag skal vi jobbe for å:

  • være den viktigste og beste frivillige organisasjonen i Asker som tilbyr aktiviteter innen barne- og ungdomsidrett, for både jenter og gutter.
  • gi kommunens barn og unge tilbud om organisert idrett tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner.
  • bidra til et trygt og positivt oppvekstmiljø, med en tydelig sosial profil.
  • bidra til at flest mulig skal finne glede, trivsel og utfordringer til å fortsette med idrett og trening inn i voksen alder.
  • gi et tilbud, innenfor tilgjengelige rammer, for alle som ønsker å bli «gode».
  • være en pådriver for anleggsutvikling i Asker.