Avgiftsparkering på Føyka

Hensikten med avgiften er å skaffe midler til å forbedre og vedlikehold anleggene på Føyka.

Hvorfor?
Føyka var den eneste gratisparkeringsplassen på gateplan i Asker sentrum fra kl 16:00. Vi opplevde at svært mange parkerte her som ikke brukte anlegget. Klubben ønsker i utgangspunktet at det skal være gratis for medlemmer av Asker Skiklubb, og deler derfor ut oblat til sine medlemmer. Øvrige brukere må betale, og de pengene som kommer inn går til opprusting av idrettsanlegget, etter en prioritert liste.

Hvis du som klubbmedlem får spørsmål om dette – så forklar at pengene er øremerket til utbedring av anleggene, som vi ellers ikke ville kunnet gjennomføre. Midlene som kommer inn var i første omgang med på å finansiere rulleskiløypa og kunstgress på grusbanen, skøytebanen, volleyball/håndballbanene.
Nå står aktivitetsområdet, spensttrapp og ytterligere utvidelse av den nye kunstgressbanen for tur.

Fra 1. januar 2016 innførte Asker Skiklubb parkeringsavgift ved parkering på Føyka også på kveld/helg. 

  • kl. 16.00 – kl. 07.00 alle hverdager og
  • kl. 13.00 lørdag til mandag kl. 07.00. 
    Gratis for medlemmer

Parkering.png

  • Alle som har betalt sitt årsmedlemskap i Asker Skiklubb får en oblat. Med oblaten festet i bilvinduet parkerer du fortsatt gratis på kveldstid og i helgen (altså ingen endring).


Når årsmedlemskapet er betalt, ta en tur til Føyka og hent oblaten din (åpent både dagtid og kveldstid)

 

Avgift for ikke-medlemmer

  • Er man ikke medlem i Asker Skiklubb, betales parkeringsavgiften på kr. 20,- i ovennevnte tidsrom.