svein433a 2017-06-12 12:44:43

Anleggsoversikt Asker Skiklubb

Skjematisk oversikt over anlegg som Asker Skiklubb eier/og eller drifter

 

2016-09-01-rulleski%E5pning-3.JPG

 

 

Sted                Anlegg                                                            Byggeår           mangler/ønsker

Føyka

Rulleskiløype, 1,3 km

2016

 

Føyka

Hoppbakke K5 med plast

2014

Sommervanning

Føyka

Hoppbakke K10 med plast

2014

Sommervanning

Føyka

Skileik (kuler og dumper)

2014

 

Føyka

Skiløyper – snøscooter 2018 - matte og sporsetter.

-

Snøkanon

Føyka

Lysløype, 1 km
Nytt lys i rulleskidelen i 2018 - LED

1986

50% mørklagt av AK 

Føyka

Friidrettsbane med 6 løpebaner, 
1 lengdegrop, 2 høydehoppmatter, 
1 stavmatte, kulering, kastbur, hekker.Konkurranseutstyr i eget lager.
500 sitteplasser uten tak

(1950)

1999

Ekstra lengdegrop (2)
Ekstra kulering
Bane 7 og 8
Hensiktsmessig lager med direkte adgang til banen.
Hinder til hinderløp.

 

Føyka

1 11-Fotball med kunstgress

2004/
2011/
2018

 

Føyka

1 11-fotball med gress (friidrettsbanen)

1950

 

Føyka

3 7-baner med kunstgress (6 5’er)
Bane 3 bygget i 2020 - med kunstis

2017/
2020

 

Føyka

3500 m2 treningsfelt gress

1986/
2004

Kunstgressdekke

Føyka

2 Sandhåndballbaner (int.mål) -  tribune
Permanente baner bygget i 2020

2016
2020

 

Føyka

5 Sandvolleyballbaner (int.mål)
Permanente baner bygget i 2020
Sekretariat og innbytterområde 2020

2009/
2016/
2020

Tak over sekretariat

Føyka

163 oppmerkede parkeringsplasser
  59 uoppmerkede parkeringsplasser

1950/
2020

163 har asfalt
  65 asfalteres
eres (2021)

Føyka

Klubbhus ca 1200 m2:
6 kontorer, 2 kjøkken, 4 garderober (2 med felles dusj), kiosk, 4 møterom (ett disponert som garderobe for SFO – 2 prosjektorer) Brannsikkert arkiv, premierom,
2 allmenne toaletter (+8 til) Terrasse. Garasje for anleggsmaskiner. Utstyrsrom for friidrett. Lagerrom for o-gruppa, kvinnefotball, utlånsutstyr ink. Vester-gyllen. Diverse mindre lager for gruppene (hopp)
Annet:
Carport for anleggsutstyr/snøscooter. Lager for friidrett, Container for lager av sesongrelatert anleggsutstyr.

1967/
1971/
1993/
2006

 

Føyka

Garderobebygget ved kunstgressbanen
940 m2
2 store garderober (AF A-lag bruker 1)
10 kontorer (+4), 2 møterom, treningsrom. Vaskeri, diverse lagerrom

2011

 

Føyka

Tribunehuset ved kunstgressbanen 100 m2
Møterom (VIP-rom), speakerrom, kiosk, lager.

2011

 

Føyka

Sprint-orienteringskart

2017

 

Føyka

Utearealer: Plen, eng og skog. 
Areal:

 

 

Solheim

Kajakkhuset
Brygge, garderobebygg, 5 båthaller, styrkerom, forsamlingsrom, kjøkken. Følgebåt/redningsbåt. HC-båter

1974/
1982/
2009

 

Leangbukta

Konkurransebane kajakk

2013

 

Kart

Orienteringskart – kartene er digitalisert og tas ut etter behov fra database:
Turkart:                      
Hele Vestmarka og Kjekstadmarka
Konkurransekart:      
Vestmarka sør for beredskapsveien /Asdøljuvet. Rettigheter for Engerbrenna

Høgås, Vardåsen, Asker sentrum
Nordøstre del av Kjekstadmarka (hele i samarbeid med Røyken og Lierbygda)
Sprintkart: Dikemark, Føyka, Asker sentrum N/S Hagaløkka

Instruksjonskart:      
Føyka, Risenga, Arnestad, Hvalstrand, Grønlia, Konglungen, Leikarvollen, Stokkeråsen, Vestlia, Solvangskogen.
Skolegårdskart:         
Alle barne- og ungdomsskoler i Asker. (legges tilgjengelig for nedlasting i A4)
Alle kart kan ses på http://www.comparetracks.com/okartkiosken/ (velg Asker SK)

 

 

 

Vestlia

Klubbhytte 
Hytte med overnattingsmuligheter, 35 personer. Garderober, kjøkken.

1937/
1971/
1983

 

Myggheim

Kara disponerer Myggheim som serveringssted om vinteren

 

 

Tveitersetra

7000 m2 tomt (granskog)