Meny

Medlemskap

For å være aktiv utøver i klubbens grupper må man være medlem i Asker Skiklubb. Også spillere i Asker fotball skal være medlem i Asker Skiklubb i tråd med NIFs lov for allianseidrettslag.

Du kan melde deg inn her

.
Medlemskontingenten går til å dekke sentrale funksjoner i klubben (administrasjon, drift og anlegg).

Årsmedlemskap koster:

Opp til 12 år   kr.       330,- f.o.m. 2019
13 år - 25 år  kr.       420,- f.o.m. 2019
26 år - 66 år  kr.       600,- f.o.m. 2019
Veteran    kr.       420,- f.o.m. 2019
Familiekontingent kr.      1.200,- f.o.m. 2019

Livsvarig medlemskap

kr.      9.000,- f.o.m. 2019

Ønsker du å melde deg ut av klubben?
Det må gjøres skriftlig til kontoret@asker-skiklubb.no

Familiekontingenten dekker inntil 2 voksne og x antall barn i samme husstand.

PS! Er du registrert som foresatt/ikke medlem av barn som er medlem i Asker Skiklubb, og selv ønsker å bli medlem? Ta kontakt med kontoret@asker-skiklubb.no for å endre medlemsstatus.