espenj 2017-11-23 15:01:03

Vestlia - Parkering

PARKERING VESTLIA

 

Det er svært viktig for at Vestlia skal få beholde sine to parkeringsplasser oppe ved Solli gård, og at øvrige biler parkeres nede på den store parkeringsplassen.

 

La turen begynne med oppmøte nede ved utfartsparkeringen, og så kan de to bilene som har parkeringstillatelse kjøre opp og parkere ved gården, og ta med seg mat og utstyr. Alle som ikke kjører opp bærer alle med sin vanlige bagasje nede fra parkeringsplassen.

 

Bakgrunnen for dette, er at Solli gård har sin vanlige virksornhet, hvor Solli gård sine kunder skal kunne ha tilgang til gården, uten å bli stengt ute av Vestlias  brukere.

Hvis ikke dette blir fulgt opp, vil veien opp bli stengt med bom for alle, ved utfartsparkeringen, og det er ingen tjent med.

 

Hyttestyret