Teknikkurs Hav 2018

Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn på teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser.

Varighet: 16 timer, går over 2 dager fra 09.00-17.00 begge dager

Anbefalt minimumsalder 16 år og deltakelse forutsetter gjennomført og bestått våttkort Grunnkurs Hav.

Pris: Ikke medlem 2100,- + leie av kajakk m/utstyr à 400,-. Medlem 1700,- + gratis leie av kajakk dersom du er med i utleieordningen, ellers som for ikke medlemmer.

Med færre enn 4 påmeldte deltagere, innen 5 dager i forkant vil kurset bli avlyst.

Påmelding (inntil 8 deltagere) via kalender på kajakkgruppens hovedside eller klikk på kurset nedenfor:

Kurs helg:

Teknikkurs hav 8-9 september

Kontaktpersoner:
 
Odd Arne Løseth   mobil 99798321
Jan Theien             mobil 97114594