obrynestad 2018-05-27 23:30:46

Vaktordning klubbanlegget

Den gamle vaktordningen med tre medlemmer per uke fungerte ikke helt etter hensikten. Vi prøver derfor med en ny ordning i år; hvert medlem får vakt en kveld. Med 500 medlemmer skulle det bli ca en vakt per 1.5 år.

Dersom vakten ikke passer, avtal bytte med et annet medlem og noter i loggen i gangen til garderobene.

For å gjøre det enklere å huske vakten er den siste oppgaven på hver vakt å sende en tekstmedling til nestemann på listen. Loggen inneholder derfor mobilnr fra medlemsarkivet. Mobilnr er fjernet fra listen på nett pga personvernhensyn.

Se gjennom listen nå og noter når du evt. har vakt. Hvis du ikke står på listen får du vakt til neste år. Sjekk også at mobilnummeret i loggen stemmer slik at du får påminnelse. Hvis ditt mobilnummer mangler, skriv det opp i loggen og send mail til kajakk@asker-skiklubb.no, så legger vi det inn i medlemsregisteret.

vaktliste_2019_jan-april_uten_nr.pdf

vaktliste_2018_uten_nr.pdf

sjekkliste_kajakk_vakt.pdf

Vi håper den nye ordningen blir godt mottatt og at vi får den til å fungere så vi tar godt vare på det flotte anlegget vårt!

- Hilsen styret