Regler for klisterbruk i Asker

Vi får stadige tilbakemeldinger fra kommunen om at klisterbruken ikke tilfredstiller deres krav. For tydeliggjøre disse legger vi også denne informasjonen ut her på våre hjemmesider.

  • Det er kun lag fra og med 15 års klassen som har lov til å benytte klister.
  • Det er kun IHF godkjent klister som er tillatt og bruke i hallen. Harpiks basert klister er IKKE tillatt.
  • Klister på skoene er ikke tillatt.
  • Trenere i lagene er ansvarlig for å følge opp at spillere følger reglene for klisterbruk.
  • Lag som ikke overholder disse reglene vil bli bøtelagt av klubben.
  • Gjentatte overtramp vil medføre at laget/klubben må betale den reelle kostnaden knyttet til ekstraordinært vedlikehold. (NB: Vask av gulv pga. Klister tar ca. 30 timer)

Følgende klister er tillatt i hallene i Asker Kommune

Godkjent klister i Asker Kommune