Dokumenter

Referat fra styremøter

Her finner dere referat fra styremøter i langrennsgruppen:

Mandat for sportslig utvalg

Utvalget består av fem deltakere, men utvalget står fritt til å knytte til seg en ressursperson. Medlemmer er:

  • Sportslig Ansvarlig, for tiden Tore Wettre-Andreassen
  • Ytterligere en representant fra styret, for tiden Sindre Ryan.
  • Oppmann fra jr/sr.
  • Trener eller oppmann fra 15-16.
  • Trener fra 8-10, 11-12 eller 13-14.

Utvalget bør gjennomføre minimum 3 møter per år med temaene: Evaluering av sesongen som gikk og planlegging av ny sesong (mars/april), inn mot sesongstart (oktober/november) og status i pågående sesong (januar).
Sportslig Utvalgs hovedoppgaver er:

  • Sørge for at sportslig ambisjon, målsettinger og retningslinjer er dokumentert og kommunisert til trenerapparatet. Se også langrennsgruppens strategidokument.
  • Dialog med hovedtrenere om treningsprinsipper. Hovedtrenerne har ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av utøvere i sin gruppe.
  • Evaluere sportslige resultater.
  • Sørge for tilgang til kurs samt arrangere relevante temakvelder for trenerapparatet.
  • Sørge for at kriterier for stafettuttak, utøverpriser, stipendtildeling, med mer finnes.

Styrets representanter i Sportslig Utvalg sørger for forankring og rapportering til styret.