Solliparkering 2021-2022

Informasjon vaktordning for Solli Parkering

Vinteren 2021 – 2022

 

Langrennsgruppen i Asker Skiklubb har avtale med kommunen om å administrere parkeringen for å sikre en god avvikling av parkering samt trafikken til og fra Solli.

For å ivareta denne oppgaven er vi avhengig av at gruppens medlemmer stiller på dugnad.

Vaktlisten  Det vil bli satt opp vakter i forbindelse med jul og nyttår på samme måte som i fjor. Vi tar forbehold om at endringer kan skje. Vaktlisten er sendt ut til alle vakter.

I tilfeller uten skiføre vil vaktene avlyses i forkant.

I sesongen 2021-2022 blir det kun betaling pr VIPPS (som i fjor)  

Antall vakter per familie – Hver familie får en vakt per barn. Hvis skisesongen blir lang, kan noen få flere vakter. Dette vil i så fall bli hensyntatt i vaktlista for neste år.

Endringsønsker / kan ikke stille - Vi tar ikke opp ønsker om vakter på forhånd og overlater endringsønsker og koordinering av dette til medlemmene selv. Med andre ord; de som får vakter på dager de ikke kan, må selv sørge for å bytte innbyrdes. Som tidligere vil vi ha en liste over personer som vil tilby seg å overta vakten mot betaling. Merk at hvis du er satt opp som vaktleder, må du likevel sjekke at resten av vaktlaget stiller. Ekstravaktens oppgave er vakten på Solli, ikke administrasjonen av vaktlaget. Lykkes ikke dette, eller man unnlater å stille i henhold til vaktlisten, har styret i Asker Skiklubb Langrenn besluttet at medlemmet blir ilagt et gebyr på NOK 750,-. Dette vippses til kode 77299 og bekreftelse sendes til en av de undertegnede. Vi håper på forståelse for denne restriktive ordningen.

Ikke medlem lenger - gi beskjed NÅ! - Er ditt (dine) barn IKKE lenger med i Langrenns gruppen gi beskjed til Asker Skiklubb direkte (kontoret@asker-skiklubb.no) med kopi til dugnadsstyret for Solliparkeringen (for oppdatering av vaktlister).

Ekstravakt? – Det er også mulighet å melde seg som ekstravakt mot betaling. Enten selv, eller om man har ungdommer i huset (over 15 år). Betaling per vakt er NOK 600,-.

Ekstravakter for sesongen:

Navn mail tlf
Elliot Østensen elostensen@gmail.com 908 57 384
Theodor Østensen thostensen20@gmail.com 948 05 243
Marte Fisknes fisknesmarte@gmail.com 941 46 085
Sofie Steen sofiesteen@me.com 980 33 350
Frida Hogsnes frida.lima.hogsnes@gmail.com 483 48 153
Emil Lund Wøien emil.woien@gmail.com 992 25 438