Om orden i idrettshallene

Vi er avhengig av utleiers goodwill. Det har skjedd før at vi har blitt utestengt fra Leikvollhallen i en hel uke pga. manglende orden. Se våre enkle ordensregler nedenfor.

Alle lag må rydde etter hver trening. Dersom det er rotete etter foregående lag, så må etterfølgende lag også rydde dette, og samtidig melde i fra til dette lagets oppmann om rotet. Gjentar det seg ofte kan dere gi beskjed til daglig leder.

I Leikvollhallen skal trenerboden låses etter hver treningsøkt, og alt skal leveres tilbake - Ingen får låne med utstyr hjem.

Klistersøl på benker, vegger, stolper osv. skal fjernes umiddelbart av den som forårsaker dette. Vaskemidler finnes i rommet bak målet på bane A i Leikvoll. Oppdages dette og vedkommende ikke vil gjøre rent, så skal vedkommende spiller vises bort fra hallen. Ved gjentakelse skal spilleren nektes å trene for en lengre periode.
Les mer om særskilte regler for klisterbruk her

Alle lag som benytter klister må påregne 1-2 dugnader for å vaske gulvet i Leikvollhallen i løpet av sesongen.

Det skal være like god orden i garderober som i hallen.