Prinsipper for fordeling av treningstid

Halltid er et knapphetsgode, dessverre. Men vi er bedre stilt enn de aller fleste klubber i vår region. Se våre prinsipper for fordeling nedenfor. Spørsmål rettes til daglig leder på kontorleder@askerhandball.no

Styret har lagt følgende forhold til grunn for fordelingen :

 1. Alle lag skal ha minst en økt som begynner senest kl 1730.
 2. Lag med spillere i ungdomsskole alder må påberegne minst en økt kl 1600. Lag i denne alderen som trener 3 ganger (eller flere) må påberegne 2 økter kl 16.
 3. 10 år og yngre har en trening.
 4. 11-13 år har to treninger.
 5. 14 år og eldre har tre treninger.
 6. 12 - 13 år får en økt i Leikvoll.
 7. 14-senior får to økter i Leikvoll.
 8. Vanlig økt er 1,5 time så langt det er mulig.
 9. Særskilte hensyn er tatt ifht lag som samarbeider, trenere som har flere lag og andre spesielle hensyn.
 10. Det praktiseres slik at eldre fortrinnsvis satsningslag bestemmer tider først under tanken at disse tidligere år har hatt treningstider som andre og at man skal oppleve en "progresjon" i treningstidens egnethet ifht jobb/studier, og belastning for øvrig.
 11. Ikke alle får oppfylt pkt. 3-7, av hensyn til endelig kabal.
 12. Offisielle kamper, dommer- og trenersamlinger går foran og lagene må da vike egen trening.


Det kan være situasjoner hvor tilgjengelig tid ikke tilsvarer behovet, som det normalt f.eks vil være i forbindelse med sommertrening, hvor klubben får tildelt mindre treningstid av kommunen. I slike situasjoner vil klubben legge følgende føringer for fordelingen:

 1. Elite Senior
 2. Elite Jr
 3. Bring-serielag (G/J 16)
 4. Øvrige satsingslag (Lag på nivå 1, fra 15 år og oppover)
 5. Breddelag


Vi vil oppfordre alle lag til å se muliheter ifht andre lag i nær samme aldersklasse. Det er noe ledig tid som dere ser av oversikten som vi oppfordrer dere alle til å benytte til spesialøkter og treningskamper. Ønske meldes til daglig leder på : kontorleder@askerhandball.no