Rutiner Asker VGS på fredager

Alle lag som trener fredager må lese dette nøye.

I skolesesongen vil vaktmester holde hallen åpen og låse mandag-torsdag. På fredag slutter vaktmesteren kl. 18:00, og vil da låse dersom ingen lag trener på dette tidspunktet.

Det laget som trener sist etter treningsplanen på fredager vil bli utstyrt med en ekstranøkkel for sesongen, og må ta ansvar for at hallen er låst hver fredag etter at siste lag har trent.

Dersom laget som skal trene kl. 18:00 på fredager av en eller annen grunn ikke skal trene, er det viktig at det gis beskjed til det neste laget slik at disse vet de må sørge for å få låst opp hallen for å kunne trene. Disse kan da hente nøkkel hos daglig leder, eventuelt hos laget som har ekstranøkkel, og leverer denne tilbake samme kveld.

Siste lag på fredager må passe på at alle vinduer i garderobene er lukket,og at alle dørene er låst. Det forekommer at ungdom sniker seg inn mellom treninger og setter opp vinduer, for så å kunne disponere hallen i helgene. Alle lag må rydde etter hver trening. Dersom det er rotete etter foregående lag, så må etterfølgende lag også rydde dette, og samtidig melde i fra til dette lagets oppmann om rotet. Gjentar det seg ofte kan dere gi beskjed til daglig leder.

Utenom skolesesongen, vil vi måtte låse opp og låse hallen selv. Nøkkel hentes etter avtale hos daglig leder, og leveres enten tilbake samme dag, eller videre til laget som trener rett i etterkant med beskjed om at disse da må levere tilsvarende videre / tilbake til daglig leder.

Det oppfordres til å benytte Asker vdg hallen i helgene for ekstratreninger.
Før hallen benyttes må dere informere sportslig leder eller daglig leder om dette (per mail og telefon), slik at skolen som er hallens eier får beskjed. Dette er viktig fordi de også låner ad hoc ut til andre idrettslag, og fordi de må organisere vask. Les om vilkårene for å benytte hallen.

VILKÅR FOR BRUK AV HALLEN I HELGENE:

  • Det skal kun trenes i oppsatt treningstid etter avtale med sportslig leder og daglig leder, som igjen gjør avtale med skolen. Uten slik avtale, skal det ikke trenes i helgene i hallen.
  • Kun treneren / oppmannen som har mottatt nøkkelen kan benytte seg av hallen. For å unngå tyveri bes det derfor om at spillere, og andre rundt spillergruppen ikke skal få tilgang til hallen alene.
  • Nøkkelen skal oppbevares forsvarlig slik at den ikke mistes eller kommer på avveie. Nøkkelen skal ikke kopieres. Mistet nøkkel skal umiddelbart varsles til daglig leder i Asker SK Håndball.
  • Nøkkelen er mottatt for at laget skal låse etter seg på fredag til søndag. Vaktmesteren låser ikke skolen fredag-søndag.
  • Ved låsing er det viktig å slå av alt lys, sikre at alle utgangsdører er låst, samt at alle vinduer (garderobene) er forsvarlig lukket. Det gås en rask runde i hallen for å samle sammen tøy og søppel. Tøy legges i tøykurven i hallen.


Trening i ferier og helger skal kun skje etter avtale med daglig leder,som må avklare dette med utleier (skolen).