Sportslig rammeplan for Asker SK Håndball

Rammeplanen bygger på strategien for Asker SK Håndball vedtatt av styret og årsmøtet, og er ment å være et arbeidsverktøy.

  • Et arbeidsverktøy for lagledelsen i de enkelte lagene for å organisere og legge opp en god plan for laget.
  • Et arbeidsverktøy for styret til å formidle dets forventninger til lagene.
  • For å hjelpe lagledelsen utarbeider styret maler for blant annet sportslig rammeplan og årsevalueringer. Det er meningen at dette er til veiledning, og verktøy lagledelsen skal jobbe aktivt med å bruke i sin organisering og planlegging av lagets aktiviteter.
  • Lagledelsen består av oppmannen, foreldrerepresentanten og hovedtrener i fellesskap. For eldre lag (fra og med 18 år) bør det også utnevnes en spillerrepresentant som en del av lagledelsen. Oppmannen er lagets øverste leder og dennes ansvar for å organisere og lede laget er beskrevet i oppmannsinstruksen.


Sportslig ledelse, ved satsningsansvarlig og sportslig leder, er eier av rammeplanen og oppdaterer denne ved behov.

Planen er utarbeidet og oppdateres i samarbeid med junior- og seniortrenerne i klubben, men alle med hjertet i Asker SK Håndball oppfordres til å komme med innspill som kan videreutvikle rammeplanen. Planen er et "levende" dokument.

For å lese hele rammeplanen kan dere laste ned denne ved å klikke på linkene listet opp nedenfor:

Sportslig rammeplan del I.pdf

Sportslig rammeplan del II.pdf

Sportslig rammeplan del III 6-8 aar.pdf

Sportslig rammeplan del III 9-10 aar.pdf

Sportslig rammeplan del III 11-13 aar.pdf

Sportslig rammeplan del III 14-16 aar.pdf

Rammeplan vedlegg Samarbeidsprinsipper 13-15 aar.pdf