marianne 2015-12-29 11:50:38

Årshjulet i håndballen

Håndballens årshjul

Årshjulet

Måned Saker Hvem
Jan

Første forslag til årsberetning

Asker SK Håndballs strategi (status, evaluering)

Status valgkomiteen

Styrets leder

Styrets leder

Valgkomiteens leder

Feb

Årsberetning

Årsregnskap

Saker for årsmøtet

Status valgkomiteen

Nytt styre velges

Styrets leder

Økonomiansvarlig

Styrets leder

Valgkomiteens leder

Årsmøtet

Mar

Nytt styre avholder konstituerende møte, og
gjennomfører arbeidsmøte sammen med forrige styre
for å sikre kontinuitet og drøfte utfordringer og
muligheter

Nytt styre signerer taushetserklæring.

Styrets målsettinger og verdisett

Styrets lederAlle styremedlemmer

Styrets leder

Apr

Status dommerpåmelding

Status lagspåmeldinger

Dommeransvarlig

Styrets leder

Mai Gjennomgang styrende dokumenter Styrets leder
Jun Avsjekk at styrende dokumenter er oppdatert iht. vedtak
i mai
Styrets leder
Jul Halvårsregnskap og årsprognose

Økonomiansvarlig

Aug    
Sep    
Okt    
Nov    
Des

 

Første budsjettforslag

 

Møte med valgkomiteens representant

Neste års plan for Mini-cupene presenteres

Økonmiansvarlig

 

Styrets leder

Styrets leder

Styrets leder sørger for at innkallingene inneholder alle punkter, og følger opp at ansvarlige personer i styret har forberedt sine saker i forkant av styremøtet, og sender ut dokumentasjon samtidig med innkallingen.